Pengurusan
Profil

 

 

Dr Alias bin Mat Derus

Beliau berkelulusan Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang Ekonomi, Sarjana Ekonomi dan Sarjana Muda Sains Matematik  dari Northern Illinios University, Amerika Syarikat.

Beliau  merupakan Pensyarah di UIAM di dalam bidang  Teori Ekonomi dan Matematik untuk peringkat Sarjana dan Ijazah Pertama sejak tahun 1987 sehingga kini. Beliau juga adalah Ketua Jabatan Ekonomi pada tahun 2007 hingga 2012. Pernah menjadi Koordinator Kuantitatif  selama dua tahun di jabatan yang sama.   Beliau turut terlibat dalam penyelidikan berbentuk jernal dan buku, pembentangan seminar serta menjadi penyelia dan pemeriksa tesis. Beliau pernah menjadi Pengerusi bagi  International Conference on Islamic Economics pada tahun 2009 dan 2013.

Beliau telah dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Pelaburan berkuatkuasa pada 9 Januari 2013.

 

Copyright © 2012. PKB. All Rights Reserved. Best viewed in IE 7.0 & above with 1024 x 768 resolution ........... Penafian | Dasar Privasi