Pengurusan
Profil

 

 

Encik Nadzir bin Dol

 

Beliau mempunyai kelulusan Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) dari Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Ijazah  Sarjana Muda  Pentadbiran  Perniagaan  dari  Universiti Kebangsaan  Malaysia  (UKM) serta Diploma Analisis Pelaburan dari Universiti Teknologi Mara (UiTM). Beliau mempunyai pengalaman  di  dalam   sektor  perbankan, kewangan  dan audit sebelum menyertai   syarikat ini. Beliau adalah wakil Perkhidmatan Pasaran Modal berlesen dan   mengetuai Jabatan Pengurusan Aset pada 1 April 1994 sebagai wakil niaga dan mengawalselia aktiviti-aktiviti pelaburan dan pengurusan portfolio.

Merupakan wakil Perkhidmatan Pasaran Modal berlesen (CMSRL/A3520/2007).Beliau mula memegang jawatan sebagai Pengurus Besar PKB pada 1Januari 2018 dan merupakan pegawai yang bertanggungjawab ke atas fungsi pengurusan dana Tabung. Beliau juga menjalankan tanggungjawab sebagai Ketua Eksekutif PKB bermula pada 2 Januari 2019.

Copyright © 2012. PKB. All Rights Reserved. Best viewed in IE 7.0 & above with 1024 x 768 resolution ........... Penafian | Dasar Privasi