Maklumat Tabung

Nama Tabung KUMIPA Balanced Fund
Kategori Tabung Unit Amanah Bumiputra Seimbang
Jenis Tabung Tabung Pendapatan dan Pertumbuhan
Saiz Tabung 250 juta unit
Pemegang Amanah AmanahRaya Trustees Berhad
Tahun Kewangan berakhir 30 April
Pelabur yang layak
  • Individu Bumiputera berumur tidak kurang dari lapan belas (18) tahun pada tarikh permohonan.
  • Individu di bawah lapan belas (18) tahun boleh menjadi Pemegang Bersama dengan individu lain yang berumur tidak kurang dari lapan belas (18) tahun pada tarikh permohonan.
  • Badan Korporat, Badan-badan Berkanun, Institusi atau Pertubuhan berstatus Bumiputera.

Profil Pelabur

1. Inginkan pendapatan yang berpatutan setiap tahun (jikaada).
2.   Berpandangan jangka panjang di dalam pelaburan.

Agihan Pendapatan

Agihan pendapatan (jika ada) dibuat daripada pendapatan yang direalisasikan bagi tahun kewangan semasa dan biasanya akan dibayar di dalam bentuk tunai dan/atau unit.

Pelaburan Permulaan Minimum 100 unit

PelaburanTambahan Minimum

50 unit

Belian Balik minimum

Tiada

Fi dan Caj

Caj Jualan
Sehingga  6% dari NAB seunit (boleh dirunding).Caj jualan tertakluk kepada 0% GST.

Caj Belian Balik
Tiada.

Yuran Pengurusan Tahunan
1.5% setahun daripada NAB Tabung yang dikira dan diakru harian serta tertakluk kepada 0% GST.
Yuran Pemegang Amanah Tahunan
Pada kadar  0.1%  setahun daripada NAB Tabung dan jumlahnya diakru pada setiap hari serta tertakluk kepada 0% GST.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012. PKB. All Rights Reserved. Best viewed in IE 7.0 & above with 1024 x 768 resolution ........... Penafian | Dasar Privasi