Perlindungan Takaful

Pelan Takaful Keluarga Berkelompok
         
Perlindungan hanya dibuat keatas:

Perlindungan Takaful ini adalah percuma dan pihak pengurusan berhak membuat sebarang pindaan kepada syarat perlindungan di atas tanpa memaklumkan kepada pemegang unit.

Khairat Kematian

PKB menyediakan khairat kematian bagi :

Sila hubungi pejabat pengurusan untuk maklumat lanjut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012. PKB. All Rights Reserved. Best viewed in IE 7.0 & above with 1024 x 768 resolution ........... Penafian | Dasar Privasi